Osobní údaje našich zákazníků (jméno, příjmení, fakturační, ev. dodací adresu, e-mail, telefon) uchováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro potřebu našeho internetového obchodu (tj. za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího splnění, k zasílání novinek a newsletterů,) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představuje přepravní společnost či Česká pošta, které osobní údaje kupujících předáváme pouze v takovém rozsahu, který je nutný k doručení zboží.
Dle aktuálního znění zákonu o ochraně osobních údaje (GDPR) se jedná o tyto účely zpracování osobních dat: Zákonná povinnost (vystavení dokladu), Plnění smlouvy (komunikace o průběhu objednávky, transakce), Oprávněný zájem (Váš zájem o aktuality a nabídku formou newsletterů), Souhlas (se zasíláním dalších informací, jako např soutěže Kidedu apod).

Osobní údaje zákazníka jsme povinni na písemnou žádost zákazníka zablokovat, opravit, doplnit nebo zlikvidovat.