PŘEPRAVA A DODÁNÍ FYZICKÝCH PRODUKTŮ

PŘEPRAVA A DODÁNÍ FYZICKÝCH PRODUKTŮ

 

1.      Dostupnost fyzických Produktů prezentovaných na Webu je vázána na skladové zásoby a není z mé strany garantována.

 

2.      Fyzický Produkt Vám bude doručen dle Vašeho výběru přepravní společností DPD, Zásilkovna, osobně na uvedené adrese nebo jiným způsobem dopravy, který nabízím a který je uveden v objednávkovém formuláři. Výše nákladů spojených s dodáním vychází z aktuálního sazebníku přepravce a množství objednaných Produktů. Je-li způsob doručení dohodnut na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení.

 

3.      Produkt Vám bude dodán do 2 až 10 pracovních dnů od zaplacení, a to do místa dodání uvedeného v Objednávce. Dodávka Produktu může být přepravcem přesměrována do jiného místa blízkého místu dodání uvedenému v Objednávce (např. z kapacitních důvodů). Dodáním Produktu na tuto adresu je dodávka splněna. Dodaný Produkt máte povinnost převzít.

 

4.      V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutné Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v Objednávce, máte povinnost uhradit mi náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že si Produkt ve stanoveném termínu nepřevezmete, budu mít za to, že došlo z Vaší strany k odstoupení od Smlouvy a máte povinnost uhradit náklady spojené s vrácením Produktu. Pohledávku na zaplacení nákladů spojených s opakovaným doručováním, jiným způsobem doručení nebo nepřevzetím a vrácením Produktu jsem oprávněna jednostranně započíst proti Vaší pohledávce na vrácení Ceny.

 

5.      Při převzetí Produktu od přepravce zkontrolujte, prosím, neporušenost obalu zásilky a jakékoli porušení obalu neprodleně oznamte přepravci. Pokud podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky bez výhrad, má se za to, že Produkt byl dodán v neporušeném obalu.