CESTA JÍDLA

projektové vyučování

TÉMATA A BLOKY

1, CESTA JÍDLA LIDSKÝM TĚLEM

Trávicí systém, funkce orgánů a trávicího systému, význam střevního mikrobiomu a jak ho nakrmit. Stravování v historii a dnes.

Prakticky: skládačky, ptyalinový test – štěpení sacharidů, test chuťových pohárků na jazyku

Starší děti: problematika mentálních poruch, diet, zdravotních omezení

Práce se zdroji, vedení debaty a asertivní argumentace: výhody a nevýhody stravovacích stylů

2, CESTA JÍDLA NA TALÍŘ

Chováme x pěstujeme. Obiloviny, zelenina, ovoce (zařazování, komunikativní hra – najděte se) Chováme x pěstujeme.

Prakticky: Interaktivní hra „od zrna do pekárny“ (Role osob ve výrobním procesu a jejich zapojení a kompetence, cenotvorba).

Voda v krajině. Globální problém 21. století

3, CESTA JÍDLA SVĚTEM

Odkud je např. kakao, jak a čím se k nám dopravuje. Co obědvají děti jinde  ve světě. Kde je doma a co vlastně jsou: coleslaw, carbonara, lokše, hummus, tapas nebo croissant.

Co jí astronauti? 

4, CESTA JÍDLA PŘES REKLAMU

Co je a jak funguje reklama, proč existuje? Etikety, cenová „politika“, marketing. Ne vše „zdravé“ je opravdu zdravé.  Problematika cukru, kofeinu (energet. nápoje) a stravovací trendy.

Prakticky: Skupinově tvoříme letákový zdravý talíř. Seznámení s pojmy bílkoviny, sacharidy, tuky

Kdy vznikla Coca Cola a proč si ji spojujeme se Santou?

FORMA VÝUKY, CÍLE, KOMPETENCE

Forma

Projektová výuka pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Individuální, skupinová práce

Beseda s lektorem – odpovídám na to, co děti opravdu zajímá

Práce s informačními zdroji: Encyklopedie, internet, pomůcky

Mezioborové propojení: biologie člověka, zeměpis, globální témata (chudoba, výživa), finanční gramotnost a matematika, vhled do základů obchodu a marketingu, základy zdravé výživy.

Cíle

Děti se naučí uchopit téma jídla v kontextu s jinými oblastmi života – v souvislostech. Procvičí  formou hry v praxi matematiku, finance, biologii a zeměpis. Vytvoří si vlastní názor na globální témata a individuální zájmy (např hledat pozitiva, negativa, učinit vlastní rozhodnutí apod.) Děti zodpovědně a tvořivě přistupují k vlastnímu životu.

Kompetence:

Děti tvořivě a kriticky myslí (vedení projektu v koučovacím stylu)

Využívají komunikace k vyřešení otázek

Pracují individuálně a tvoří týmy

Učí se chápat věci v širších souvislostech bez škatulkování (forma think out of box)

Posilují emoční inteligenci (empatie, návrhy řešení, argumentace, naslouchání)

Podpora samostatnosti a zodpovědnosti.

Časová náročnost: 4 vyučovací hodiny – lze rozdělit

Pomůcky: lektor donese pomůcky, pracovní listy. Děti si donesou letáky supermarketů a oblíbenou svačinu. Důraz kladen na aktuální prožitek.

DÁLKOVÉ VYUČOVÁNÍ - PROJEKTOVKA NA DOMA

Aktuální situace přináší omezení, ale také příležitosti, začít se učit jinak a objevovat možnosti, nástroje a prohlubovat kompetence a dovednosti potřebné pro 21. století

Připravuji online verzi projektového vyučování

Škola dostane přístup na stránku, kde najde:

Videa, pracovní listy, odkazy tak, aby mohli žáci sami doma zpracovávat. Současně možnosti a digi nástroje k propojení s učitelem tak, aby se žáci mohli sejít v online podobě a debatovat společně v rámci možností internetu a rodinných možností.

Napište mi

Tento formulář je chráněn službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajůSmluvní podmínky společnosti Google.